Betalingstermijn te lang? Dan terug naar 30 dagen!

Op 1 juli 2017 is wetgeving van kracht geworden die het door grote ondernemingen afdwingen van onredelijk lange betalingstermijnen moet tegengaan. Vanaf dat moment mogen grote ondernemingen voor betalingen aan kleine ondernemingen en zelfstandigen geen langere betalingstermijn meer afspreken dan 60 dagen.

Na een overgangsperiode van één jaar, is met ingang van 1 juli 2018 deze regel ook gaan gelden voor al bestaande afspraken. Langere betalingstermijnen in oude overeenkomsten zijn daarmee ongeldig geworden. In plaats daarvan geldt dan de wettelijke termijn van 30 dagen.

Wat zijn grote ondernemingen? En kleine? 

De regeling geldt voor betalingen die grote ondernemingen aan kleine ondernemingen of een zelfstandige moeten verrichten. Wie is nu groot, klein of zelfstandige?

  • een onderneming is ‘groot’, als het om een rechtspersoon gaat (bijvoorbeeld een B.V. of N.V.) die aan tenminste twee van de volgende drie kenmerken voldoet:
  1. een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
  2. een netto-omzet van meer dan €40 miljoen;
  3. gemiddeld meer dan 250 werknemers.
  • een onderneming is ‘klein’, als om een rechtspersoon gaat die juist niet voldoet aan tenminste twee van de genoemde die kenmerken.
  • een zelfstandige is iemand die zonder rechtspersoon handelt ‘in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf’. Denk hierbij aan een eenmanszaak en veel ZZP’ers.

Wat betekent dit voor de praktijk? 

Nu kun je je afvragen wat dit betekent voor de praktijk.

Om een opdracht te krijgen en te behouden is het voor een kleine onderneming of zelfstandige vaak niet mogelijk om bezwaar te maken als een grote opdrachtgever een te lange betalingstermijn voor zichzelf wil afspreken. Ook zal een vervolgopdracht er misschien niet in zitten als je wijst op deze regeling.

Daar staat dan weer tegenover dat als die vervolgopdracht toch niet komt, je nog tot vijf jaar later, met terugwerkende kracht aanspraak kunt maken op de wettelijke handelsrente. Die wordt gerekend over het aantal dagen dat de grote onderneming er langer dan 30 dagen over heeft gedaan om de factuur te betalen. Het rentepercentage bedraagt op dit moment 8% per jaar.

Voor grote ondernemingen is het raadzaam om na te gaan of er niet nog te lange betalingstermijnen in (oude) contracten of inkoopvoorwaarden staan. Immers, tot vijf jaar na dato bestaat de kans dat aanspraak wordt gemaakt op achterstallige rente.

Meer weten over betalingstermijnen?

Er bestaan meer regels met betrekking tot betalingstermijnen. Ook voor termijnen die tussen twee kleine ondernemingen en door overheden mogen worden gehanteerd. Kern daarbij is dat bij termijnen langer dan 60 dagen (bij ondernemingen) of 30 dagen (bij overheden) het nodig is om goed vast te leggen dat en waarom die niet ‘kennelijk onbillijk’ zijn tegenover de degene aan wie moet worden betaald.

Vragen?

Voor vragen neemt u gerust contact op met: Len Huard.