A juridisch advies voor de ICT sector

Contactpersoon

Joop Deveer

T: 030 251 64 24

ICT

Omschrijving

ICT is zo’n breed terrein dat het raakt aan een scala van wet- en regelgeving. Denk alleen al aan privacy-recht, intellectueel eigendomsrecht en ICT-contractenrecht. Zoals ICT-specialisten een uniek vak beheersen, doet VOA dat met de juridische kant van de zaak. Wij kennen de sector, weten waar ICT-ondernemers tegenaan lopen en helpen hen snel en vakkundig verder.

Voordelen

Onze ICT-jurist geeft helder en gedegen advies over het goed toepassen van de privacyregels zoals vastgelegd in de Wet beschermingspersoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Hij is bijzonder ervaren in het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten, service level agreements en (sub)bewerkersovereenkomsten. Bovendien bieden wij pragmatische begeleiding bij het oplossen van geschillen met leveranciers en afnemers; van adviseren op de achtergrond tot procederen bij de rechter of arbiter.

Kosten

Het uurtarief van onze ICT-specialist is 240 euro exclusief 6% kantoorkosten en BTW. Afhankelijk van het belang van de zaak zijn afwijkingen hierop mogelijk. Vraag gerust of in uw zaak tegen een vooraf overeen te komen vaste prijs gewerkt kan worden.

Terug naar overzicht