Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten (individueel of collectief)
 • Begeleiden van geschillen tijdens dienstverband
 • Begeleiden van geschillen over/ontbinding van arbeidsovereenkomsten bij ontslag
 • Ontslag op staande voet
 • Toetsen van bestaande overeenkomsten

Contracten

 • Algemene voorwaarden
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Contracten en wanprestaties/ingebrekestelling
 • Opstellen en toetsen van overeenkomsten
 • Ontbinding

Incasso

 • Incasso, sommaties en debiteurenbewaking
 • Innen, verhalen en bemiddelen openstaande incasso’s
 • Voeren van incassoprocedures bij de rechtbank
 • Faillissementsaanvragen
 • Conservatoir bij beslag en executie

Ondernemingsrecht

 • Verbeteren ondernemingsvorm
 • Goede vastlegging van afspraken
 • Begeleiding bij geschillen
 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Bedrijfsovernames
 • Aanbestedingsrecht


Vastgoed

 • Huur bedrijfsruimte / huur woonruimte
 • Begeleiden/opstellen/geschillen bij aan- en verkoop
 • Verborgen gebreken en aansprakelijkheid
 • Vereniging van eigenaren
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Arbitrage (bijv. Raad van arbitrage voor de bouw)
 • Geschillen UAV