Update wijzigingen arbeidsrecht 2021

Op het gebied van het arbeidsrecht zijn vanaf 1 januari 2021 enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste hiervan zetten wij hieronder voor u op een rij.

Corona gerelateerde wijzigingen

Vanwege de tweede coronagolf heeft het kabinet enkele maatregelen afgekondigd:

  • Allereerst wordt de afbouwregeling van de NOW geschrapt. Deze steunmaatregel zou, zoals u in onze eerdere blog kunt lezen, vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs worden afgebouwd. Het demissionair-kabinet heeft daarentegen besloten om de NOW te verhogen. Vanaf januari tot en met juni 2021 bedraagt de hoogte van de NOW 85 procent van de loonsom;
  • Daarnaast kan een werkgever de reiskostenvergoeding tot in ieder geval 1 februari 2021 aan haar werknemers verstrekken, ook al worden die kosten door het thuiswerken niet (volledig) meer gemaakt. Voor deze doorbetaling is wel vereist dat de vergoeding al voor 13 maart 2020 aan de werknemer is toegekend;
  • Tot slot zal in 2021 vanwege de coronacrisis geen herziening van de hoogte van de WW-premie plaatsvinden op het moment dat werknemers met een contract voor onbepaalde tijd in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

Algemene wijzigingen

Naast de corona gerelateerde wijzigingen, worden in 2021 ook een aantal andere wijzigingen van kracht:

  • Werkgevers die hun onderneming vanwege pensionering of overlijden beëindigen, kunnen onder bepaalde voorwaarden compensatie krijgen voor de betaling van de transitievergoeding aan hun werknemers. Een van de voorwaarden is dat de transitievergoeding op of na 1 januari 2021 is betaald;
  • Sinds 1 januari 2020 is een werkgever verplicht om aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn, een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit aanbod moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de voorafgaande twaalf maanden. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat dit aanbod van de werkgever altijd één maand geldig is en dat de vaste urenomvang, indien de werknemer met het aanbod akkoord gaat, uiterlijk op de eerste dag van de 15e maand ingaat;
  • Payrollwerknemers hebben met ingang van 1 januari 2021 recht op dezelfde basispensioenregeling als het personeel in gelijkwaardige functies (of op een alternatief indien dat aan bepaalde eisen voldoet). Zij bouwen dit niet meer op bij het StiPP. Dat betekent dat payrollwerkgevers vanaf heden pensioenregelingen dienen aan te bieden aan hun personeel;
  • Op 11 januari 2021 is de pilot van de webmodule “beoordeling arbeidsrelatie” online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat de arbeidsrelatie zal worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. In de tussentijd zal, tot in ieder geval 1 oktober 2021, het handhavingsmemorandum van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties worden verlengd. Dit betekent kort gezegd dat de Belastingdienst alleen handhaaft bij kwaadwillendheid (opzettelijke schijnzelfstandigheid) of indien de aanwijzingen van de Belastingdienst niet worden opgevolgd.
  • Het minimumloon (dat geldt van 21 jaar) bedraagt per 1 januari 2021 € 1.684,80 bruto per maand;
  • De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2021 € 84.000,- bruto (of een bruto jaarsalaris als dat hoger is).

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de recente wijzigingen, neemt u dan gerust contact op met onze arbeidsrecht specialisten Linda van der Vaart en Saskia Bollen via 030 251 61 24, lvandervaart@vanodijk.nl of sbollen@vanodijk.nl.