Verlenging NOW: dit zijn de voorwaarden NOW 3.0

Eerder informeerden wij u over het tweede noodpakket, de NOW-regeling 2.0. Recentelijk presenteerden de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en werkgelegenheid een verlenging voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Naar verwachting kan deze NOW-regeling 3.0 vanaf 16 november 2020 worden aangevraagd.

In deze blog zetten wij de belangrijkste voorwaarden voor de NOW-regeling 3.0 voor u op een rij.

  • Looptijd van 1 oktober 2020 tot en met juni 2021 in drie tijdvakken van drie maanden: 1 oktober 2020 – 31 december 2020, 1 januari 2021 – 31 maart 2021 en 1 april 2021 – 30 juni 2021.
  • De minimale omzetdaling blijft in het eerste tijdvak minimaal 20%, vanaf het tweede tijdvak dient deze minimaal 30% te zijn.
  • Het vergoedingspercentage wordt geleidelijk afgebouwd van 80% in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak en naar uiteindelijk 60% in het derde tijdvak.
  • Bedrijven krijgen de ruimte om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van de subsidie bij de uiteindelijke vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen óf en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan bijvoorbeeld via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval is echter nog steeds instemming van de werknemer nodig omdat arbeidsvoorwaarden in beginsel niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden gewijzigd.
  • De korting die in de NOW-regeling 2.0 wordt toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten om bedrijven meer ruimte te geven voor herstructurering.
  • Ongewijzigd blijven de forfaitaire opslag van 40% voor werkgeverslasten, het subsidievoorschot van 80%, het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en de inspanningsverplichting gericht op scholing.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt in het eerste tijdvak twee keer het maximumdagloon (€ 9.538,- bruto per maand), maar wordt in het derde tijdvak verlaagd naar één keer het maximumdagloon (€ 4.845,47 bruto per maand).
  • Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als de werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de eerdere NOW-regelingen, kan gebruik worden gemaakt van de NOW-regeling 3.0.
  • De uiteindelijke vaststelling van de subsidie vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken, dus vanaf de zomer van 2021.

Kort samengevat ziet de NOW-regeling 3.0 als volgt eruit:

PeriodeOmzetdaling (minimaal)Subsidie (maximaal)Ruimte tot verlagen loonsom (maximaal)Te vergoeden loon (maximaal)
1 oktober 2020 – 31 december 202020%80%10%2x max dagloon
1 januari 2021 – 31 maart 202130%70%15%2x max dagloon
1 april 2021 – 30 juni 202130%60%20%1x max dagloon

De precieze uitwerking van de NOW-regeling 3.0 zal naar verwachting rond 1 oktober 2020 verschijnen. Zodra deze bekend is zullen wij u opnieuw informeren.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de NOW-regeling, neemt u dan gerust contact op met onze arbeidsrecht specialisten Linda van der Vaart en Saskia Bollen via 030 251 61 24, lvandervaart@vanodijk.nl of sbollen@vanodijk.nl.